Norsk Chihuahuaklubb

Norsk Chihuahuaklubb innkaller til årsmøte 2019!

            Norsk Chihuahuaklubb innkaller til Årsmøte 2019.

 

                                 

 

 

Årsmøtet blir holdt 6 juli kl. 17:30 på Vestby Hyttepark, i forbindelse med rasespesialen.

 

 

Saksliste:

1. Konstituering av møtet

a. Godkjenne innkalling og saksliste

b. Godkjenne stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter.

c. Gi observatører rett til å være til stede.

d. Oppnevne møteleder/ordstyrer

e. Valg av referent

f. Valg av protokollunderskrivere (2 personer)

g. Valg av tellekorps (2 personer)

2. Fra styret

a. Årsberetning for 2018

b. Regnskap og revisorberetning for 2018

c. Budsjett 2019-2020

d. Handlingsplan 2019-2020

3. Innkomne forslag

a. Fra styret: Fullcertordningen

b. Fra styret: Matadoravl

c. Fra styret: Merle - avlsperre

d. Fra Helga Helene Bjørnvik: Utstillinger samme helg som rasespesialen.

e. Fra styret: Utstillinger samme helg som rasespesialen.

4. Utdeling av Mestvinnerrosetter 2018

5. Valg

 

Det kan ikke fattes vedtak i saker som ikke er på dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

Medlemmer kan la seg representere ved å gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Det gis anledning til å representere et annet medlem med inntil 1 fullmakt per fremmøtte medlem på ordinært årsmøte. Fullmakt skal fremlegges og godkjennes etter punkt a i §3-4 i loven vår. Fullmakt kan ikke benyttes ved valg.

 

 

Vel møtt! Med vennlig hilsen Styret

 

 

Alle vedlegg og saker til årsmøtet samt presentasjon av kandidater til valg kan leses her (trykk på linken under): 

Årsmøte 2019- alle vedlegg

Vedlegg:
Last ned denne filen (Chihuahuaposten nr 2 2019 (kopia).pdf)Årsmøte 2019- alle vedlegg [ ]5270 kB

Norsk Chihuahuaklubb

Top Desktop version