Norsk Chihuahuaklubb

Protokoll årsmøtet 2019

Protokoll til Årsmøtet 2019 Norsk Chihuahuaklubb

Sted: Vestby Hyttepark

Dato: 06.07.2019 

 

Finnes fullmakt fra

Anniken Holtnæs

Beathe Sørum

Jon Andrè Tonerud

Sylvi Berg Stangnes 

Lill B Solberg – 3b 

Vidar Haug

Christoffer Wulff-Pedersen

Andrè Vanvik 

 

Saksliste:

1. Konstituering av møtet

a. Godkjenne innkalling og saksliste

Godkjent

b. Godkjenne stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter.

Godkjent

c. Gi observatører rett til å være til stede.

Godkjent

d. Oppnevne møteleder/ordstyrer

Karolina Tonerud

e. Valg av referent

Tommy Alexander Huskop

f. Valg av protokollunderskrivere (2 personer)

Lena Sparbo og Line Flobergseter

g. Valg av tellekorps (2 personer)

Frida Magnus og Christina Wulf-Pedersen

 

2. Fra styret

a. Årsberetning for 2018 ( Se innkallinga)

Godkjent

 

b. Regnskap og revisorberetning for 2018 ( Se innkallinga)

Godkjent

c. Budsjett 2019-2020 ( Se innkallinga)

Godkjent

 

d. Handlingsplan 2019-2020 ( Se innkallinga)

Godkjent

 

3. Innkomne forslag

Fullcertordningen – Avstemming ønsker vi fortsette med fullcertordningen eller ønsker vi søke om att avvikle den? 

Sist fullcertordningen blev diskutert på årsmøtet var 23.mai 2015:

Konklusjonen den gangen var som følger:

” H: Ny certordning: Styret lurer på om medlemmene er fornøyd med den nye ordningen med “fullcertet”? Generell diskusjon: Medlemmene er litt i tvil om den nye ordningen. Redd påmeldingsantallet på utstillingene går ned fremover. Flere har allerede merket endringen. I utkantstrøk vil det kanskje merkes mer. Klubber og utstillinger kan forsvinne med tiden. Flere er redd for at hunder som ikke fortjener det, skal ta championater. Det ble fortalt at den nye certordningen kom etter at brukshundklubber hadde hatt et møte for å bli kvitt storcertet. Dette er den bakenforliggende årsaken til fullcertordningen. ”

Styrets innstilling: 

Styret har ikke kommet til enighet om en anbefaling vedrørende beholde eller avskaffe fullcertordningen. 

Nye regler fra NKK 01.01.2020 vedrørende fullcertordningen blev diskutert.

30 – Ja

20 – Nei

Vi beholder fullcertordningen

 

b. Fra styret: Matadoravl 

Matadoravl – 

Maksimalt 55 avkom kan registreres etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at maksimalgrensen er nådd. 

Styrets innstilling:  

Styrets ser behovet for en begrensing av bruk av hannhunder. Populære hanner blir brukt ukritiskt. Og man snevrer inn genpolen til rasen. Vi ønsker at våre oppdrettere ser på brødre, sønner og barnbarn for å få hentet inn linjene.

46- Ja

4 – Nei

1 – Blank

Godkjent- styret søker om sunnhetsutvalget om dette.

Det kom et tilleggsforslag til sak 3b. Skal det skal ha tilbakevirkende kraft?

42 – Ja

9 – Nei

Styret søker samtidig om tilbakevirkende kraft. 

 

c. Fra styret: Merle – avlsperre

Det finnes hunder som er merl men som er registeret under andre farger, faren med att fargen da ligger skjult og avles videre på er da stor. Då det ikke er forbud å avle på merl men er en forbud farge på rasen fantes ikke mulighet for å registrere merl på chihuahua. Det er nå åpnet for att registrer fargen, men registrering av merl hunder i dogweb i dag gir ikke automatisk avlsperre. Vi ønsker desse registert med avlsperre.

Styrets innstilling:

Alle hunder med fargen merl skal registreres med avlsperre.

Godkjent – Styret søker sunnhetsutvalget.  

 

d. Fra Helga Helene Bjørnvik: Utstillinger samme helg som rasespesialen.

Klubben åpner opp og takker ja til utstillinger som har mer enn 30/40 mil fra den årlige Rasespesialen. Gjelder ikke Nordisk eller NKK utstillinger.

Styrets innstilling:

Forslaget forkastes. 30-40 mil fra utstillingen betyder i praksis for eksempel i år at vi åpner opp for utstillinger i Stavanger, Ålesund, Bergen og Trondheim. Styret ser på det som et potensielt stor økonomisk tap for klubben. Se også styrets forslag i sak e.

Forslaget blev forkastet.

 

e. Fra styret: Utstillinger samme helg som rasespesialen. 

Vi takker nei til alle utstillinger samme helg som vår rasespesial unntatt utstillinger i Finnmark, Troms og Nordland. 

Styrets innstilling:

Vi ønsker mest mulig oppmøte på vår rasespesial, og det har funnets et styrevedtak på at takke nei til utstillinger samme helg. Men vi ser at i vårt lange land med vanskelige kjøreforhold over fjella fra nord er det liten sannsynlighet for at utstillere der fra kommer på rasespesialen. Vi ønsker derfor åpne opp for att dem skall kunne stille på dem utstillinger dem har mulighet for i dem nordligste fylkene. 

Godkjent

 

4. Utdeling av Mestvinnerrosetter 2018

 

5. Valg

Jeanette Heggeseth – Nestleder 2 år

Frida Magnus – Styremedlem 2 år

Mariell Andreassen – Styremedlem 2år

Ståle Myrvold – Vara-medlem 1 år

Lena S. Vanvik – Vara-medlem 1 år

Anders Henriksen – Revisor 2 år

Siv Helen Hennig-Till – Vara Revisor 1 år

Marthe Dalen – Valgkomiteen Leder 1 år

Marthe Ellingsen – Valgkomiteen 2 år

Trude Thoresen – Valgkomiteen 2 år

Veronica Åsheim – Vara Valgkomiteen 1 år

Alle som sto til valg ble valgt inn i overnevnte verv

 

Godkjent av: 

 

Årsmøtet 2019

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Protokoll til Årsmøtet 2019 Norsk Chihuahuaklubb1.pdf)Årsmøtet 2019[ ]264 kB

Sist oppdatert fredag 09. august 2019 12:35

Treff: 1964

Norsk Chihuahuaklubb

Top Desktop version