Norsk Chihuahuaklubb

Norsk Chihuahuaklubb inviterer til årsmøte

Norsk Chihuahuaklubb inviterer til Årsmøte for klubbens medlemmer. Vi holder møte innendørs i år på Kuffen i Drammmen. Adresse: Øvre Torggate 12, Drammen

Dagsorden:
1. Konstituering av generalforsamlingen
-Godkjennelse av innkallelse og saksliste
-Valg av Ordstyrer
-Valg av referent
-Valg av to protokollunderskrivere
-Valg av tellekorps (2 personer)

2. Info fra styret
-Årsberetningen 2012
-Presentasjon og behandling av regnskap for 2012
-Endring av klubbens lover
-Styrets handlingsplan samt budsjett
-Info fra utstillingskomiteen
-Info fra avlsrådet

3. Innkomne forslag

4. Valg (forslag til kandidater og info sendes sammen med innkallelsen til generalforsamlingen)

Det kan ikke fattes vedtak i saker som ikker er på dagsorden.

Fristen for å sende inn forslag til saker som skal tas opp på årsmøte var 31 mars.

Utdeling av mestvinnerrosettene og Chihuahualotteriet avholdes etter generalforsamlingen.

Det blir servert mat og drikke!

Velmøtt!

Mvh styret.

Norsk Chihuahuaklubb

Top Desktop version